מילון חגים דיקדוק קריאה טקסטים משפטים דך ראשי כתיבה לימוד אותיות אוצר מילים
מילון חגים דיקדוק קריאת טקסטים משפטים דף ראשי כתיבה א"ב אוצר מילים

Mitsy, the kitten
הקלק על התוכי כדי לשמוע את הסיפור
Hello, children. My name is Mitsy. I am a little black kitten.
I live in a big house with Sara. Sara is my friend.
I love to play with Sara. I play with my red ball.
Sara throws the ball and I run after it.


בחר את התשובות המתאימות
1. What color is Mitsy?
black
white
gray
brown
2. Where does Mitsy live?
on the street
in a small house
in a big house
in the forest
3.What is the name of Mitsy's friend?
Liat
Miriam
Rachel
Sara
4. What does Sara and Mitsy do together?
They go for a walk
They sleep
They play with a red ball
They watch TV.
מילים חדשות

children ילדים
forest יער
friend חבר
hello שלום
house בית
kitten חתלתול
little קטן
to throw לזרוק