להצגת הכללים הקלק על התוכי


בחר את התשובה המתאימה

I ____English every day.

speak speaks speaking