להצגת הכללים הקלק על התוכי


בחר את התשובה המתאימה

I ____ cake at this moment.

am baking are baking bakes