כדי להרכיב את המילה המתאימה לתמונה, גרור את האותיות לריבועים לפי הסדר